ANATOMIE voor tekenaars. Avond cursus met model

Anatomieles met skelet en voorbeelden van spieropbouw

Avond CURSUS ANATOMIE voor tekenaars   32 anatomielessen

Deze avondcursus gaat niet per seizoen maar is een jaarcursus van 32 lessen, van 17 september 2020 t/m 17 juni 2021.

De cursus wordt gegeven op donderdagavonden van 19u30 -22u00. Via e-mail ontvang je afbeeldingen en uitleg per les per onderwerp.

Een online-versie van deze cursus is in de maak en zal vanaf september 17 ook worden aangeboden, al of niet in combinatie met de gewone lessen.

 

Hieronder vind je een uitleg van de opzet van de lessen.

Cursus: anatomie van de mens èn anatomie van het tekenen

De doelstelling van anatomiestudie in verband met tekenen en schilderen naar model is vooral: de ordening te doorgronden van de grote hoeveelheid details die we in een lichaam waar kunnen nemen. Niet eenvoudig, want elke beweging zal die details meer of minder veranderen.

Weet wat je ziet.

Anatomische kennis is in principe voor het ruimtelijk doorgronden van het model zeer waardevol.
Er kleeft een gevaar aan de anatomiestudie: het is behoorlijk complex. Misverstanden liggen op de loer. Simplificaties of juist overwaardering van details zorgen voor extra ‘ruis’ in plaats van verheldering.
Om anatomie werkelijk te begrijpen moeten de spiergroepen uiteindelijk in detail worden ‘ontrafeld’, maar de grote lijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat is niet eenvoudig. Toch is dit van het allergrootste belang. Uiteindelijk moet je vooral afgaan op wat je ziet, niet op wat je weet.  Het is dus zaak niet te zien wat je weet, maar te weten wat je ziet!

Doel van deze cursus Anatomie is je hierin te begeleiden.  We bieden je een structuur aan waarbinnen de grote lijnen eenvoudig terug te vinden zijn. In die structuur vindt steeds verder gedetailleerde kennis gemakkelijk zijn plaats. Zo blijft leren overzichtelijk en voorkom je te verdrinken in details.

Deel I van de cursus: Introductie. Ellipssysteem en het skelet, introductie van de grote spiergroepen.

De cursus Anatomie is opgebouwd in twee delen. De eerste 12 lessen beginnen met vier lessen waarin je kennis maakt met een indeling van het lichaam in acht grote groepen en met de meeste botten van het skelet. Je leert een vereenvoudigende manier van weergeven van de mens, die ons een structuur geeft om verdere anatomische kennis te plaatsen. Ellipsoiden en ovalen liggen aan de basis van deze manier van denken (een verbeterde zgn. ‘curvilineaire methode’). Kort wordt ook de samenhang met de bekendere, ‘hoekige’ manier behandeld (de ‘box-methode’)

Vervolgens maken we in de eerste vier lessen kort kennis met de meeste botten en belangrijkste gewrichten. In de  acht lessen daarna komen alle grote groepen spieren aan de orde, die we net onder de huid aantreffen. Zo leer je ruwweg de meeste spieren en botten kennen, zonder erg in te gaan op hun functie en diepere opbouw. Dat komt later in het tweede deel uitgebreider aanbod. Eerst moeten we oppervlakkig kennis maken met de botten en spieren van het lichaam, zodat we minder snel het overzicht kwijtraken  zodra we ingaan op de diepere structuren en eigenschappen.

Deel II van de cursus: beter worden in het herkennen van anatomie in elk model. Diepere spieropbouw en intelligenter tekenen.  

In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op het herkennen van anatomische details in het model en leren botten en spieren beter kennen. We gaan in op de diepere spieropbouw.

elke les wordt een van de acht hoofdgroepen van het lichaam behandeld of onderdelen daarvan. Het hoofd en hals, de romp: voorzijde en achterkant, de heup, benen, de schoudergordel, armen. Handen en voeten, knieen en ellebogen krijgen speciale aandacht.  Een viertal lessen zal aan het hele lichaam worden besteed, met speciale aandacht voor proporties, eigenschappen die van belang zijn voor beweging en balans.

Deel III van de cursus: Klassiek Academisch tekenen: acht lessen met lange poses van het model

In het derde deel van de cursus gaan we vooral dieper in op het tekenen zelf, en het gebruiken van de anatomische kennis die je hebt opgedaan. De lessen beginnen met een anatomische bespreking van de pose van het model en aanwijzingen hoe de tekening kan worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de kennis het zien helpt, niet leidt. Je rondt de cursus af met 8 uitgewerkte tekeningen, waarin je verworven vaardigheid zich steeds meer zal laten zien.

Een degelijke start

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden, een modelskelet en naaktmodellen wordt de anatomie uitgelegd.  In de eerste 12 lessen ontvang je een aantal prints met afbeeldingen uit verschillende anatomische handboeken, die samen een klein naslagwerk zullen vormen.  In het tweede deel van de cursus volgen daar uitbreidingen op. Ik raad aan een schetsboek aan te schaffen om deze prints in te bewaren en daarbij veel aantekeningen te maken. Kleine ‘colleges’ worden afgewisseld met praktische tekenoefeningen naar model, waarin je de juist verkregen informatie in de praktijk kunt toetsen.

We gaan ook in op een paar aspecten van tekenvaardigheid. Het ‘met de vorm mee’ tekenen wordt ontleed, het bewust werken met schaduwen en slagschaduwen, verschillende soorten arceren, werken in lijn en/of toon.

Na 32 lessen ben je redelijk vertrouwd met voor kunstenaars belangrijke kennis van het menselijk lichaam, en kan je in elk model, hoe verschillend ook, de overeenkomstige onderliggende structuur terugvinden. Je weet de weg, en hebt voldoende gereedschap om zelfstandig je kennis en vaardigheid uit te breiden.

De avondcursus wordt gegeven op donderdagavonden van 19u30 -22u00, vanaf 17 september 2020 t/m 17 juni 2020

groep tussen 6 en 8 deelnemers (wegens corona-maatregels)

Prijs: 32 lessen, waarvan 26 met model, overige met skeletmodel, inclusief 21% BTW :  1060 euro