ANATOMIE voor tekenaars. Avondcursus modeltekenen

Anatomieles rugspieren

 

Donderdag avondcursus modeltekenen: ANATOMIE voor tekenaars

jaarcursus van 23 September t/m 23 Juni 2022 -20 lessen

Anatomie voor tekenaars- modeltekenlessen in het atelier. 

Voor:

  • gevorderden,  maximaal 10 deelnemers

Wat gaan we doen?

In 32 lessen doorlopen we de anatomie van de mens en de “anatomie van het tekenen”.  Anatomie kan niet in veel minder lessen worden behandeld. Je moet dit beschouwen als een degelijke introductie in anatomie in de klassiek academische traditie, op een meer moderne manier, met behulp van 28 hoofdstukken lesmateriaal.

 • Deze donderdagavondcursus bestaat uit modeltekenlessen met anatomische aanwijzingen en oefeningen tijdens de les.
 • Vóór iedere les krijg je via e-mail  de anatomieles-van-de-week in tekst en  afbeeldingen thuisgestuurd. Samengevoegd is dat een behoorlijke reader over anatomie van totaal 24 hoofdstukken. Het is de bedoeling dat je de lesstof voor de les thuis bestudeert.
 • de lessen in de klas zijn vooral gericht op het modeltekenen, en het correct herkennen van de anatomie ‘in het model’
 • vanzelfsprekend wordt de anatomie van die les in het model benoemd en aangewezen. Er is altijd ruimte voor vragen
 • de eerste 12 lessen behandelen we de hele anatomie in grote lijnen, met tekenkundige instructie 
 • de tweede 12 lessen gaan we op elk onderdeel, die ons nu al een beetje bekend is, dieper in
 • er is ruim aandacht voor allerlei belangrijke aan anatomie gerelateerde zaken, vooral over statische en dynamische balans, proporties, verschillen in bouw in verschillende leeftijden.
 • naast de pure anatomie is er altijd ruimschoots aandacht voor het tekenen zelf. Niet alleen de anatomie van de mens, maar ook die van het tekenen komt aan de orde. Deze bespreken we in de lessen plus in 4 geillusteerde teksten (per e-mail )
 • de groep is, ook in maximale grootte, erg klein. Er is dus veel persoonlijke aandacht en ondersteuning bij je leerproces en tekenwerk.

Alleen modeltekenen op donderdagavond, zonder anatomieles= cursus donderdag avond modeltekenen.

Als er plaats is in de anatomieklas kan je ook instromen als modeltekenaar zonder anatomielessen.  De prijs is dan gelijk per seizoen aan de modelcursus op woensdagen. Je krijgt dan vanzelfsprekend niet de anatomie lesstof thuisgestuurd.

Meer informatie

Cursus: anatomie van de mens èn anatomie van het tekenen

De doelstelling van anatomiestudie in verband met tekenen en schilderen naar model is vooral: de ordening te doorgronden van de grote hoeveelheid details die we in een lichaam waar kunnen nemen. Niet eenvoudig, want elke beweging zal die details meer of minder doen veranderen.

Weet wat je ziet.

Anatomische kennis is in principe voor het ruimtelijk doorgronden van het model zeer waardevol.
Er kleeft een gevaar aan de anatomiestudie: het is behoorlijk complex. Misverstanden liggen op de loer. Simplificaties of juist overwaardering van details zorgen voor extra ‘ruis’ in plaats van verheldering.
Om anatomie werkelijk te begrijpen moeten de spiergroepen uiteindelijk in detail worden ‘ontrafeld’, maar de grote lijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat is niet eenvoudig. Toch is dit van het allergrootste belang. Uiteindelijk moet je vooral afgaan op wat je ziet, niet op wat je weet.  Het is dus zaak niet te zien wat je weet, maar te weten wat je ziet!

Doel van deze cursus Anatomie is je hierin te begeleiden.  We bieden je een structuur aan waarbinnen de grote lijnen eenvoudig terug te vinden zijn. In die structuur vindt steeds verder gedetailleerde kennis gemakkelijk zijn plaats. Zo blijft leren overzichtelijk en voorkom je te verdrinken in details.

Deel I van de cursus (10 lessen): Introductie. Ellipssysteem en het skelet, introductie van de grote spiergroepen.

De cursus Anatomie is opgebouwd in drie delen. De eerste 12 lessen beginnen met vier lessen waarin je kennis maakt met een indeling van het lichaam in acht grote groepen en met de meeste botten van het skelet. Je leert een vereenvoudigende manier van weergeven van de mens, die ons een structuur geeft om verdere anatomische kennis te plaatsen. Ellipsoiden en ovalen liggen aan de basis van deze manier van denken die ik zelf heb ontwikkeld (een verbeterde versie van de zgn. ‘curvilineaire methode’). Kort wordt ook de samenhang met de bekendere, ‘hoekige’ manier behandeld (de ‘box-methode’).

Vervolgens maken we in de eerste vier lessen kort kennis met de meeste botten en belangrijkste gewrichten. In de  acht lessen daarna komen alle grote groepen spieren aan de orde, die we net onder de huid aantreffen. Zo leer je ruwweg de meeste spieren en botten kennen, zonder erg in te gaan op hun functie en diepere opbouw. Dat komt later in het tweede deel uitgebreider aanbod. Eerst moeten we oppervlakkig kennis maken met de botten en spieren van het lichaam, zodat we minder snel het overzicht kwijtraken  zodra we ingaan op de diepere structuren en eigenschappen.

Deel II van de cursus (10 lessen): beter worden in het herkennen van anatomie in elk model. Diepere spieropbouw en intelligenter tekenen.  

In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op het herkennen van anatomische details in het model en leren botten en spieren beter kennen. We gaan in op de diepere spieropbouw en keren ook regelmatig terug naar het skelet. het skelet leren zien in een model is misschien wel de meest behulpzame anatomische kennis in verband met tekenen.

elke les wordt een van de acht hoofdgroepen van het lichaam behandeld of onderdelen daarvan. Het hoofd en hals, de romp: voorzijde en achterkant, de heup, benen, de schoudergordel, armen. Handen en voeten, knieen en ellebogen krijgen speciale aandacht.  Een viertal lessen zal aan het hele lichaam worden besteed, met speciale aandacht voor proporties, eigenschappen die van belang zijn voor beweging en balans.

Een degelijke start: online inhoudelijke anatomische lessen (voorbereiden voor de les) en volop tekenles in de klas.

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden, een modelskelet en naaktmodellen wordt de anatomie uitgelegd.  In de eerste 10 lessen ontvang je voor elke les per e-mail uitleg in tekst en afbeeldingen over de anatomie en mijn tekensysteem en meetmethode.  Het is een volledige inleiding, waarop we verder gaan in het tweede deel van de cursus. Dan volgen daar wekelijks uitbreidingen op. Ik raad aan een 3D virtuele anatomische atlas aan te schaffen (bijvoorbeeld: muscle premium van Visible Body of 3D4Medical Complete Anatomy van Elsevier) om de behandelde botten en spieren goed en van alle kanten te kunnen bestuderen. Het hoeft niet duur meer te zijn en helpt echt om sneller een ruimtelijk begrip op te doen van de anatomie.  Tijdens de model tekenles hebben we dan vooral aandacht voor praktische tekenoefeningen en anatomie naar model, waarin je de online en direct  verkregen informatie in de praktijk kunt toetsen.

We gaan ook in op een paar aspecten van tekenvaardigheid. Het ‘met de vorm mee’ tekenen wordt ontleed, het bewust werken met schaduwen en slagschaduwen, verschillende soorten arceren, werken in lijn en/of toon.

Na 20 lessen ben je redelijk vertrouwd met voor kunstenaars belangrijke kennis van het menselijk lichaam, en kan je in elk model, hoe verschillend ook, de overeenkomstige onderliggende structuur terugvinden. Je weet de weg, en hebt voldoende gereedschap om zelfstandig je kennis en vaardigheid uit te breiden.

Eventueel vier extra tekenlessen over het skelet

In deze korte anatomiecursus is geen tijd om alleen met een skelet als model de beenderen te tekenen en te bestuderen. Je krijgt alleen de  lesteksten en afbeeldingen toegezonden en in de lessen worden ze vanzelfsprekend wel in het model aangewezen. Eigenlijk is het wel aan te raden het skelet op zichzelf te  bestuderen. Je kunt een skeletmodel aanschaffen en dat zelf thuis doen. Het is ook mogelijk vier extra lessen af te spreken op een ander tijdstip, bijvoorbeeld op donderdagmiddagen of zaterdagen en te tekenen onder mijn begeleiding in mijn atelier. Kosten: gemiddelde prijs per les (36,75 inc 21% BTW).

Techniek:

 • Tekenen met houtskool, potlood of krijt

Wanneer: start in winterseizoen 20 januari 2022, einde in lenteseizoen 23 juni 2022.

  • Donderdagavond: 19u30 tot 22u00
  • voorjaarsvakantie  23 februari,  meivakantie 27 april en 4 mei

Locatie

Atelier Raymond Huisman, Binnenkant 39, 1011BM Amsterdam

Prijs

Anatomie voor tekenaars. 32 lessen met model inclusief 28 begeleidende onlinelessen in tekst en beeld.   incl 21% btw:  € 1252,–