ANATOMIE voor tekenaars. Avond cursus met model

Anatomieles rugspieren

 

Donderdag avondcursus modeltekenen: ANATOMIE voor tekenaars

jaarcursus van 23 september 2021 t/m 16 juni 2022 -32 lessen

Anatomie voor tekenaars- ONLINE anatomielessen en  modeltekenlessen in het atelier. 

Voor:

  • gevorderden,  max 7 deelnemers (wegens corona regels)

Wat gaan we doen?

In twee delen van ieder twaalf lessen doorlopen we de anatomie van de mens. In het derde deel, de acht laatste lessen, leggen we ons toe op het tekenen van lange poses, waarin de anatomische kennis van nut zal zijn.  Anatomie kan niet in veel minder lessen worden behandeld. Je moet dit beschouwen als een degelijke introductie in anatomie in de klassiek academische traditie, op een meer moderne manier.

 • je krijgt voor iedere les via e-mail  de anatomie-les in tekst en  afbeeldingen thuisgestuurd. Het is de bedoeling dat je die vooraf thuis bestudeert
 • de lessen in de klas kunnen daardoor vooral  worden gericht op het modeltekenen, en het correct herkennen van de anatomie ‘in het model’
 • vanzelfsprekend wordt de anatomie van die les gedegen benoemd en aangewezen. Er is altijd ruimte voor vragen
 • de eerste 12 lessen behandelen we de hele anatomie in grote lijnen, met tekenkundige instructie 
 • de tweede 12 lessen gaan we op elk onderdeel, die ons nu al een beetje bekend is, dieper in
 • de laatste 8 lessen werken we aan lange standen, zodat je tijd hebt om tot in detail in te gaan op anatomie in je modeltekening
 • er is ruim aandacht voor allerlei belangrijke aan anatomie gerelateerde zaken, vooral over statische en dynamische balans, proporties, verschillen in bouw in verschillende leeftijden.
 • naast de pure anatomie is er altijd ruimschoots aandacht voor het tekenen zelf. Niet alleen de anatomie van de mens, maar ook die van het tekenen komt aan de orde
 • de prijs van de anatomielessen is gelijk aan die van gewone modeltekenlessen op woensdagen. Je krijgt de e-readers en anatomielessen er gratis bij, omdat je je committeert voor drie seizoenen- een heel lesjaar.
 • de groep is, ook in maximale grootte, erg klein. Er is dus veel persoonlijke aandacht en ondersteuning bij je leerproces en tekenwerk.

De anatomieles alleen online: 

Omdat de anatomielessen straks online in twee e-readers te verkrijgen zijn, is het mogelijk de lessen alleen online te volgen. Je kunt kiezen voor alleen de readers, of readers met online feedback op modeltekeningen die je maakt met behulp van modellen-sites. Voor de feedback neem je dan een abonnement op online videobesprekingen.

Alleen modeltekenen zonder anatomieles: 

Als er plaats is in de tekenklas kan je ook instromen als modeltekenaar zonder anatomielessen.  De prijs is dan gelijk per seizoen aan de modelcursus op woensdagen.

Tot september 2022 is de woensdag avondcursus modeltekenen zeker een goed alternatief, waarbij je al kennis maakt met mijn algemene methode -gebaseerd op vereenvoudigde anatomie.

Meer informatie

Cursus: anatomie van de mens èn anatomie van het tekenen

De doelstelling van anatomiestudie in verband met tekenen en schilderen naar model is vooral: de ordening te doorgronden van de grote hoeveelheid details die we in een lichaam waar kunnen nemen. Niet eenvoudig, want elke beweging zal die details meer of minder doen veranderen.

Weet wat je ziet.

Anatomische kennis is in principe voor het ruimtelijk doorgronden van het model zeer waardevol.
Er kleeft een gevaar aan de anatomiestudie: het is behoorlijk complex. Misverstanden liggen op de loer. Simplificaties of juist overwaardering van details zorgen voor extra ‘ruis’ in plaats van verheldering.
Om anatomie werkelijk te begrijpen moeten de spiergroepen uiteindelijk in detail worden ‘ontrafeld’, maar de grote lijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat is niet eenvoudig. Toch is dit van het allergrootste belang. Uiteindelijk moet je vooral afgaan op wat je ziet, niet op wat je weet.  Het is dus zaak niet te zien wat je weet, maar te weten wat je ziet!

Doel van deze cursus Anatomie is je hierin te begeleiden.  We bieden je een structuur aan waarbinnen de grote lijnen eenvoudig terug te vinden zijn. In die structuur vindt steeds verder gedetailleerde kennis gemakkelijk zijn plaats. Zo blijft leren overzichtelijk en voorkom je te verdrinken in details.

Deel I van de cursus (12 lessen): Introductie. Ellipssysteem en het skelet, introductie van de grote spiergroepen.

De cursus Anatomie is opgebouwd in drie delen. De eerste 12 lessen beginnen met vier lessen waarin je kennis maakt met een indeling van het lichaam in acht grote groepen en met de meeste botten van het skelet. Je leert een vereenvoudigende manier van weergeven van de mens, die ons een structuur geeft om verdere anatomische kennis te plaatsen. Ellipsoiden en ovalen liggen aan de basis van deze manier van denken die ik zelf heb ontwikkeld (een verbeterde versie van de zgn. ‘curvilineaire methode’). Kort wordt ook de samenhang met de bekendere, ‘hoekige’ manier behandeld (de ‘box-methode’).

Vervolgens maken we in de eerste vier lessen kort kennis met de meeste botten en belangrijkste gewrichten. In de  acht lessen daarna komen alle grote groepen spieren aan de orde, die we net onder de huid aantreffen. Zo leer je ruwweg de meeste spieren en botten kennen, zonder erg in te gaan op hun functie en diepere opbouw. Dat komt later in het tweede deel uitgebreider aanbod. Eerst moeten we oppervlakkig kennis maken met de botten en spieren van het lichaam, zodat we minder snel het overzicht kwijtraken  zodra we ingaan op de diepere structuren en eigenschappen.

Deel II van de cursus (12 lessen): beter worden in het herkennen van anatomie in elk model. Diepere spieropbouw en intelligenter tekenen.  

In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op het herkennen van anatomische details in het model en leren botten en spieren beter kennen. We gaan in op de diepere spieropbouw en keren ook regelmatig terug naar het skelet. het skelet leren zien in een model is misschien wel de meest behulpzame anatomische kennis in verband met tekenen.

elke les wordt een van de acht hoofdgroepen van het lichaam behandeld of onderdelen daarvan. Het hoofd en hals, de romp: voorzijde en achterkant, de heup, benen, de schoudergordel, armen. Handen en voeten, knieen en ellebogen krijgen speciale aandacht.  Een viertal lessen zal aan het hele lichaam worden besteed, met speciale aandacht voor proporties, eigenschappen die van belang zijn voor beweging en balans.

Deel III van de cursus (8 lessen): Klassiek Academisch tekenen: acht lessen met lange poses van het model

In het derde deel van de cursus gaan we vooral dieper in op het tekenen zelf, en het gebruiken van de anatomische kennis die je hebt opgedaan. De lessen beginnen met een anatomische bespreking van de pose van het model en aanwijzingen hoe de tekening kan worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de kennis het zien helpt, niet leidt. Je rondt de cursus af met 8 uitgewerkte tekeningen, waarin je verworven vaardigheid zich steeds meer zal laten zien.

Een degelijke start: online inhoudelijke anatomische lessen (voorbereiden voor de les) en volop tekenles in de klas.

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden, een modelskelet en naaktmodellen wordt de anatomie uitgelegd.  In de eerste 12 lessen ontvang je voor elke les per e-mail uitleg in tekst en afbeeldingen over de anatomie en mijn tekensysteem en meetmethode.  Het is een volledige inleiding, waarop we verder gaan in het tweede deel van de cursus. Dan volgen daar wekelijks uitbreidingen op. Ik raad aan een 3D virtuele anatomische atlas aan te schaffen (bijvoorbeeld: muscle premium van Visible Body of 3D4Medical Complete Anatomy van Elsevier) om de behandelde botten en spieren goed en van alle kanten te kunnen bestuderen. Het hoeft niet duur meer te zijn en helpt echt om sneller een ruimtelijk begrip op te doen van de anatomie.  Tijdens de model tekenles hebben we dan vooral aandacht voor praktische tekenoefeningen en anatomie naar model, waarin je de online en direct  verkregen informatie in de praktijk kunt toetsen.

We gaan ook in op een paar aspecten van tekenvaardigheid. Het ‘met de vorm mee’ tekenen wordt ontleed, het bewust werken met schaduwen en slagschaduwen, verschillende soorten arceren, werken in lijn en/of toon.

Na 32 lessen ben je redelijk vertrouwd met voor kunstenaars belangrijke kennis van het menselijk lichaam, en kan je in elk model, hoe verschillend ook, de overeenkomstige onderliggende structuur terugvinden. Je weet de weg, en hebt voldoende gereedschap om zelfstandig je kennis en vaardigheid uit te breiden.

Techniek:

 • Tekenen met houtskool, potlood of krijt

Wanneer: start in herfstseizoen 23 september 2021, einde in lenteseizoen 16 juni 2022.

  • Donderdagavond: 19u30 tot 22u00
  • herfstvakantie  21 oktober en 28 oktober 2021, laatste les 2021 is 23 december
  • eerste les 2022 is 13 januari, vakanties: 24 februari, 28 apr, 5 mei

Locatie

Atelier Raymond Huisman, Binnenkant 39, 1011BM Amsterdam

Prijs

Anatomie voor tekenaars. 32 lessen,  waarvan 24 met model, 8 met skeletmodel.  incl 21% btw:  € 1160,–  

Het online lespakket is gratis bij deze ‘hybride’ jaarcursus. Het online lespakket/ syllabus als zelfstandig lesprogramma (dus zonder de modellessen in het atelier) komt vanaf april 2022 beschikbaar.

Voor omgang met corona maatregelen zie: voorwaarden