meer lezen: workshops Anatomie I, II en III

anatomie en modeltekenen

ANATOMIE: een serie anatomielessen  zal worden gegeven in 2019. Data en vorm (drie weekenden, een per maand, of 12 weken een avond) worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Hieronder vind je een uitleg van de opzet van de lessen.

Anatomie workshops I-III

De doelstelling van anatomiestudie in verband met tekenen en schilderen naar model is vooral: de ordening te doorgronden van de grote hoeveelheid details die we in een lichaam waar kunnen nemen. Niet eenvoudig, want elke beweging zal die details meer of minder veranderen.

Anatomische kennis is in principe voor het ruimtelijk doorgronden van het model zeer waardevol.
Er kleeft een gevaar aan de anatomiestudie: het is behoorlijk complex. Misverstanden liggen op de loer. Simplificaties of juist overwaardering van details zorgen voor extra ‘ruis’ in plaats van verheldering.
Om anatomie werkelijk te begrijpen moeten de spiergroepen uiteindelijk in detail worden ‘ontrafeld’, maar de grote lijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat is niet eenvoudig. Toch is dit van het allergrootste belang. Uiteindelijk moet je vooral afgaan op wat je ziet, niet op wat je weet.

Doel van deze serie workshops Anatomie is je hierin te begeleiden. We bieden je een structuur aan waarbinnen de grote lijnen eenvoudig terug te vinden zijn. In die structuur vindt steeds verder gedetailleerde kennis gemakkelijk zijn plaats. Zo blijft leren overzichtelijk en voorkom je te verdrinken in details.

In drie opeenvolgende workshops Anatomie gaan we van opbouw tot detail in op anatomie voor kunstenaars.
Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden, een modelskelet en naaktmodellen wordt de anatomie aan u uitgelegd. Kleine ‘colleges’ worden afgewisseld met praktische tekenoefeningen naar model,
waarin u de juist verkregen informatie in de praktijk kunt toetsen.

Workshop I. Introductie. Ellipssysteem en het skelet, introductie van de grote spiergroepen.

Het doel van deze eerste workshop (anatomie I) is een structuur te geven die u zowel helpt een modeltekening op te zetten alsook een basis waarbinnen meer gedetailleerde anatomische kennis een plaats kan krijgen. Het gevaar van anatomiestudie ligt namelijk in de enorme hoeveelheid details. Ieder detail is interessant en fraai, de kunst is hierin niet te verzanden. De structuur van mijn ‘ellipsmethode’ helpt om de grote samenhang niet uit het oog te verliezen. In de volgende twee workshops wordt uitgebreider ingegaan op de oppervlakkige en diepere anatomie.

Dag 1:
Ochtend: Abstrahering van het menselijk lichaam: ellipsmethode en skelet.
Na een uitleg oefenen we een vereenvoudigende manier van weergeven van de mens, die ons een structuur geeft om verdere anatomische kennis te plaatsen. Ellipsoiden en ovalen liggen aan de basis van deze manier van denken (een verbeterde zgn. ‘curvilineaire methode’). Kort wordt ook de samenhang met de bekendere, ‘hoekige’ manier behandeld (de ‘box-methode’)
Middag: Het skelet wordt met behulp van een skeletmodel besproken en getekend, gebruikmakend van de ‘verbeterde’ curvilineaire methode. We gaan in op een aantal gewrichten en functies van de verschillende onderdelen.

Dag 2:
Ochtend: In grote lijnen behandelen we de spiergroepen van de torso en schoudergordel, nek en hoofd.
Middag: In grote lijnen gaan we verder met de armen en toon ik de spiergroepen van de heup en benen.

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden en een model leg ik je de anatomie uit en maak je zelf tekenoefeningen en aantekeningen.
Workshop II. De oppervlakkige anatomie

Spieren die we onder de huid kunnen zien zijn vaak ook de diepere groepen. We kunnen daarom binnen onze doelstelling geen hard onderscheid maken tussen diep en oppervlakkig. We gaan vandaag vooral in op de buitenste, meest herkenbare bot- en spiergroepen.

Dag 1:
Ochtend: torso en heup, rugzijde. Spieren van het schouderblad. Nek.
Middag: torso en heup, buikzijde. De botten en spieren van de schoudergordel. Hals.

Dag 2:
Ochtend: de onderste ledemaat: Grote spieren van benen. Heup, knie en voet.
Middag: de bovenste ledemaat: Grote spieren van armen. Schoudergewricht, ellebooggewricht, pols, hand.

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden en een model leg ik je de anatomie uit en maak je zelf tekenoefeningen en aantekeningen.

Workshop III. Details en diepere anatomie.

Dag 1: Benen en armen: voeten en handen
Ochtend: knieën, enkels, voeten
Middag: elleboog, pols en handen

Dag 2: Hals en hoofd
Ochtend: hals, keel, nek, schouders. Schedel.
Middag: hoofd: schedel, kaakspieren. Ogen, oren, neus, mond.

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden en een model leg ik je de anatomie uit en maak je zelf tekenoefeningen en aantekeningen.