meer lezen: cursus Anatomie vanaf september 2019

Anatomieles rugspieren

ANATOMIE CURSUS: bij voldoende belangstelling zal een cursus van 24 anatomielessen worden gestart in september 2019 tot eind maart 2020.

Hieronder vind je een uitleg van de opzet van de lessen.

Cursus: anatomie van de mens èn anatomie van het tekenen

De doelstelling van anatomiestudie in verband met tekenen en schilderen naar model is vooral: de ordening te doorgronden van de grote hoeveelheid details die we in een lichaam waar kunnen nemen. Niet eenvoudig, want elke beweging zal die details meer of minder veranderen.

Anatomische kennis is in principe voor het ruimtelijk doorgronden van het model zeer waardevol.
Er kleeft een gevaar aan de anatomiestudie: het is behoorlijk complex. Misverstanden liggen op de loer. Simplificaties of juist overwaardering van details zorgen voor extra ‘ruis’ in plaats van verheldering.
Om anatomie werkelijk te begrijpen moeten de spiergroepen uiteindelijk in detail worden ‘ontrafeld’, maar de grote lijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat is niet eenvoudig. Toch is dit van het allergrootste belang. Uiteindelijk moet je vooral afgaan op wat je ziet, niet op wat je weet.

Doel van deze cursus Anatomie is je hierin te begeleiden. We bieden je een structuur aan waarbinnen de grote lijnen eenvoudig terug te vinden zijn. In die structuur vindt steeds verder gedetailleerde kennis gemakkelijk zijn plaats. Zo blijft leren overzichtelijk en voorkom je te verdrinken in details.

Deel I van de cursus: Introductie. Ellipssysteem en het skelet, introductie van de grote spiergroepen.

De cursus Anatomie is opgebouwd in twee delen. De eerste 12 lessen beginnen met vier lessen waarin je kennis maakt met een indeling van het lichaam in acht grote groepen en met de meeste botten van het skelet. Je leert een vereenvoudigende manier van weergeven van de mens, die ons een structuur geeft om verdere anatomische kennis te plaatsen. Ellipsoiden en ovalen liggen aan de basis van deze manier van denken (een verbeterde zgn. ‘curvilineaire methode’). Kort wordt ook de samenhang met de bekendere, ‘hoekige’ manier behandeld (de ‘box-methode’)

Vervolgens maken we in de eerste vier lessen kort kennis met de meeste botten en belangrijkste gewrichten. In de  acht lessen daarna komen alle grote groepen spieren aan de orde, die we net onder de huid aantreffen. Zo leer je ruwweg de meeste spieren en botten kennen, zonder erg in te gaan op hun functie en diepere opbouw. Dat komt later in het tweede deel uitgebreider aanbod. Eerst moeten we oppervlakkig kennis maken met de botten en spieren van het lichaam, zodat we minder snel het overzicht kwijtraken  zodra we ingaan op de diepere structuren en eigenschappen.

Deel II van de cursus: diepere opbouw van het lichaam. 

In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op details en bouwen we de spieren in stappen op vanaf het skelet tot aan de huid.

elke les wordt een van de acht hoofdgroepen van het lichaam behandeld of onderdelen daarvan. Het hoofd en hals, de romp: voorzijde en achterkant, de heup, benen, de schoudergordel, armen. Handen en voeten, knieen en ellebogen krijgen speciale aandacht.  Een viertal lessen zal aan het hele lichaam worden besteed, met speciale aandacht voor proporties, eigenschappen die van belang zijn voor beweging en balans.

Een degelijke start

Met behulp van afbeeldingen, voorbeelden, een modelskelet en naaktmodellen wordt de anatomie uitgelegd.  Elke les ontvang je een aantal prints met afbeeldingen uit verschillende anatomische handboeken, die samen een klein naslagwerk zullen vormen.  Ik raad aan veel aantekeningen te maken. Kleine ‘colleges’ worden afgewisseld met praktische tekenoefeningen naar model, waarin je de juist verkregen informatie in de praktijk kunt toetsen.

We gaan ook in op een paar aspecten van tekenvaardigheid. Het ‘met de vorm mee’ tekenen wordt ontleed, het bewust werken met schaduwen en slagschaduwen, verschillende soorten arceren, werken in lijn en/of toon.

Na 24 lessen ben je redelijk vertrouwd met voor kunstenaars belangrijke kennis van het menselijk lichaam, en kan je in elk model, hoe verschillend ook, de overeenkomstige onderliggende structuur terugvinden. Je weet de weg, en hebt voldoende gereedschap om zelfstandig je kennis en vaardigheid uit te breiden.